Tuesday, January 31, 2012

[20120131] - My 2011 Photo Timeline May


20110514 - Show trình Tốt nghiệp ngành Thiết kế Thời Trang, Đại học Hồng  Bàng

20110515 - Lần họp nhóm có lẽ đầy đủ nhất của lớp Marketing Manager 33


20110515 - Sau 5, 6 chai Ken, và muốn tự hoạ mình với những hình ảnh. Lần đầu tiên tự chụp.20110522 - Cũng là lần đầu tiên chụp ké một bộ ảnh mà em làm model

20110522 - Sinh nhật Ốc, JKex

20110522 - Thời gian này, vẫn còn làm ban đêm, thức cả đêm, rồi lại thức cả ngày tiếp theo nữa, mệt mỏi luôn là cảm giác thường trực.
20110522 - JKex. Chỉ là thật nhẹ nhàng!
20110529 - Con Mèo mướp vàng tên là Mickey20110530 - JKEX. Những ngày rất chậm và nhàn hạ. Nhưng không phải là không có những suy nghĩ, những loằng ngoằng.


Saturday, January 21, 2012

[20120121] - My 2011 Photos Timeline - March

Là những bức hình được chụp trong suốt cả năm 2011, nhiều, khá nhiều! :") Nhưng cũng là cách để coi lại và chọn lọc ra những điều/việc/dự định mình đã làm và chưa kịp làm! 

0301


Măm măm, CàLat 0303

Sự khởi đầu cho một chặng đường! :") Tao Đàn 0306