Thursday, August 23, 2012

Saigon live in BlacknWhite

Ôi, đã không chơi thì thôi, mà đã chơi, đã dính vô rồi thì bây giờ ghiền rồi, thấy chưa? ghiền mẹ nó cái màu đen trắng, cái hạt film kia kìa, ghiền mẹ nó cái Sài Gòn đen trắng rồi thấy chưa. hu hu hu!

1

2

3

4

5

6

6

7

8