Friday, September 18, 2015

[20150918]


Lâu rồi, từ khi nào không biết, những thông tin đã không được truyền đạt.

Những câu chuyện cứ truyền qua truyền lại, mà không được xác nhận. Mình biết là cách làm của mình là sai, nhưng  mình không thể truyền đạt hết những cảm xúc và nội dung. 


...
..
...
..
.
..
...
..
...Rốt cuộc, chỉ còn lại những câu chữ cụt lủn và khó hiểu! 
#Sàigòn